Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LV/618/2014 z dnia 25 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/486/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Rumi na 2014 rok.
2014-10-02 09:13:51
Uchwała Nr LV/619/2014 z dnia 25 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014 – 2027.
2014-10-02 09:09:32
Uchwała Nr LV/620/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Gdańską.
2014-10-01 15:47:44
Uchwała Nr LV/621/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi przy ul. Św. Józefa.
2014-10-01 15:47:04
Uchwała Nr LV/622/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Ludowej.
2014-10-01 15:46:09
Uchwała Nr LV/623/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-10-01 15:45:29
Uchwała Nr LV/624/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i udzielania z tego tytułu bonifikat.
2014-10-01 15:44:41
Uchwała Nr LV/625/2014 z dnia 25 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę nr LIV/610/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim o współpracy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1469G ul. Dąbrowskiego w Rumi”
2014-10-01 15:43:49
Uchwała Nr LV/626/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie współpracy z Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasto Reda i Gminą Miasta Wejherowa dotyczącej realizacji projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”
2014-10-01 15:42:28
Uchwała Nr LV/627/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie nadania medalu „ Za Zasługi dla Miasta Rumi”
2014-10-01 15:41:35