Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa 

 

​ 

Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa:

  1. Krzysztof Woźniak - Przewodniczący Komisji
  2. Tadeusz Piątkowski - Zastępca Przewodniczącego
  3. Michał Kryża - Członek
  4. Lucyna Szypuła -Członek
  5. Tomasz Urbaniak-Dzienisz -Członek
 


Liczba odwiedzin : 760
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Buniowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Jankowska
Czas wytworzenia: 2006-12-08 15:05:00
Czas publikacji: 2006-12-08 15:05:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak