Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1119/169/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1097/147/2014 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania i użytkowania Rumskiej Karty Dużej Rodziny oraz określenia jej wzoru.
2014-07-03 09:40:54
Zarządzenie Nr 1114/164/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - LATO 2014.

2014-07-02 13:36:44
Zarządzenie Nr 1116/166/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym, dla nieruchomości położonej w Rumi w rejonie ul. Sobieskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 
2014-07-02 13:14:34
Zarządzenie Nr 1115/165/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Zielarskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 
2014-07-02 13:09:50
Zarzadzenie Nr 1121/171/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Gdyńskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2014-07-02 13:05:46
Zarządzenie Nr 1122/172/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Gdyńskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2014-07-02 13:00:14
Zarządzenie Nr 1118/168/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku


w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.26.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 6 na nieruchomość przy ul. Sobieskiego 113/115 w Rumi.

 
2014-07-02 12:55:03
Zarządzenie Nr 1120/170/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Pani Eleonorze Lademann


 

2014-07-02 12:49:26
Zarządzenie Nr 1117/167/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych o zasięgu ogólnomiejskim z mieszkańcami Rumi dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Rumi do 2030 roku.


2014-06-20 13:42:54
Zarządzenie Nr 1102/152/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

2014-06-16 16:00:19