Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/403/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok.

2013-04-03 12:40:02
Uchwała Nr XXXIII/402/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

 zmieniająca uchwałę nr XXX/372/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2013 – 2027.
2013-04-03 12:33:44
Uchwała Nr XXXIII/400/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy granicami miasta, od południa ul. I Dywizji Wojska Polskiego oraz planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
2013-04-03 12:10:12
Uchwała Nr XXXIII/401/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi zwanego ,,Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską.
2013-04-03 12:06:22
Uchwała Nr XXXIII/404/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2013-04-03 12:04:41
Uchwała Nr XXXIII/405/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2013-04-03 12:02:35
Uchwała Nr XXXIII/406/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2013-04-03 12:00:24
Uchwała Nr XXXIII/407/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rumi.
2013-04-03 11:44:50
Uchwała Nr XXXIII/408/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanych.
2013-04-03 11:21:28
Uchwała Nr XXXIII/409/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej.
2013-04-03 11:16:53