Miejska Biblioteka Publiczna 

 
 

Miejska Biblioteka Publiczna

Stacja Kultura
ul. Starowiejska 2
84-230 Rumia

kontakt:

Sekretariat: 58 721 47 50

Dyrekcja: 58 721 47 50

Dział promocji: 58 721 47 56

Dział opracowania zbiorów: 58 721 47 55

Dyrektor
Krystyna Laskowicz

Filia nr 1
ul. Pomorska 11
tel. 58 671 83 04

Filia nr 2
ul. Kościelna 17
tel. 58 679 46 68

Filia nr 4
ul. Górnicza 19 (wejście od ul. Stalowej)
tel. 58 671-04-37

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej należy:

1/ gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej,
3/ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
4/ tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych i innych,
5/ prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
6/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta,
7/ udzielanie bibliotekom zakładowym pomocy fachowej,
8/ doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Liczba odwiedzin : 3235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2003-08-14 00:00:00
Czas publikacji: 2017-07-20 09:39:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak