Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVII/636/2014 z dnia 30 października 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/486/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Rumi na 2014 rok.
2014-11-03 16:54:39
Uchwała Nr LVII/637/2014 z dnia 30 października 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014 – 2027.
2014-11-03 16:48:44
Uchwała Nr LVII/640/2014 z dnia 30 października 2014 roku

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2014-11-03 16:46:06
Uchwała Nr LVII/639/2014 z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/564/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu „Rumska Karta Dużej Rodziny”.
2014-11-03 16:44:36
Uchwała Nr LVII/638/2014 z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015”.
2014-11-03 16:43:31
Uchwała Nr LVII/635/2014 z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi
2014-11-03 16:39:43