Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/278/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku 

2012-02-29 11:58:17
Uchwała Nr XX/275/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.


2012-02-29 11:51:30
Uchwała Nr XX/274/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla ustaleń ogólnych planu i zapisów szczegółowych w części stref A.9.MN i A.21.MN. 

2012-02-29 09:57:02
Uchwała Nr XX/273/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok. 

2012-02-29 09:38:47
Uchwała Nr XX/279/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/206/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2012-02-28 15:01:29
Uchwała Nr XX/277/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Cegielnianej.

2012-02-28 14:32:52
Uchwała Nr XX/276/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr  XIX/263/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Żwirowej w Rumi.

2012-02-28 14:20:43
Uchwała Nr XX/272/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi

2012-02-28 13:30:21