Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Or.210.2.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2019-01-10 15:27:41
Or.210.1.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2019-01-10 15:27:20
Or.210.38.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor lub Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-18 08:23:34
Or.210.36.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor lub Inspektor ds. realizacji projektów unijnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi na czas określony realizacji projektów nr RPPM.10.03.01-22-0100/16 i nr RPPM.10.03.01-22-0101/16 - maksymalnie 16 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-18 08:22:33
Or.210.35.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-18 08:21:44
Or.210.42.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-14 15:18:47
Or.210.41.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Rumi, 84-230 dwa stanowiska w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu każde

2018-12-14 14:22:41
Or.210.40.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-14 14:21:24
Or.210.26.2017 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik zakładu budżetowego – Administracja Budynków Komunalnych w Rumi 84-230 Rumia, ul. Abrahama 17 w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-11-27 13:11:46
Or.210.39.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-11-27 13:07:54