Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Or.210.3.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny specjalista– Pełnomocnik ds. inwestycji Urząd Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2019-03-11 14:18:05
Or.210.4.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urząd Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony realizacji projektu Nr RPPM.10.03.01-22-0100/16 i Nr RPPM.10.03.01-22-0101/16 maksymalnie 15 miesięcy

2019-03-04 15:07:09
Or.210.5.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent lub Podinspektor lub Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urząd Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2019-02-12 15:27:32
Or.210.41.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Rumi, 84-230 dwa stanowiska w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu każde

2019-02-08 13:39:24
Or.210.2.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2019-02-08 13:38:23
Or.210.1.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2019-02-08 13:18:16
Or.210.38.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor lub Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-18 08:23:34
Or.210.36.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor lub Inspektor ds. realizacji projektów unijnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi na czas określony realizacji projektów nr RPPM.10.03.01-22-0100/16 i nr RPPM.10.03.01-22-0101/16 - maksymalnie 16 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-18 08:22:33
Or.210.35.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-18 08:21:44
Or.210.42.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY od Podinspektora do Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy

2018-12-14 15:18:47