Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/290/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi
2012-04-27 13:14:52
Uchwała Nr XXII/291/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.
2012-04-27 13:13:52
Uchwała Nr XXII/292/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/42/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych
zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami
integracyjnymi, gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolom, przedszkolom specjalnym
oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym w Rumi
2012-04-27 13:13:05
Uchwała Nr XXII/293/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 zmieniająca uchwałę Nr LV/371/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby
prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2012-04-27 13:11:41
Uchwała Nr XXII/294/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2012-04-27 13:09:24
Uchwała Nr XXII/295/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Rumia za rok 2011
2012-04-27 12:50:36
Uchwała Nr XXII/296/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunalnego Związku Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki’’
2012-04-27 12:47:36
Uchwała Nr XXII/297/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed sądami administracyjnymi.
2012-04-27 12:14:50