Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Apel

 
2012-06-19 15:06:28
Uchwała Nr XXIII/299/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Rumi w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.  

2012-06-01 12:58:14
Uchwała Nr XXIII/300/2012 z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2012-06-01 12:52:11
Uchwała Nr XXIII/302/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie skargi Ewy Płockiej i Mariana Płockiego na uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr XI/158/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego „Stara Rumia”
2012-06-01 12:48:27
Uchwała Nr XXIII/301/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2012-06-01 12:43:04
Uchwała Nr XXIII/298/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2012 roku pomocy finansowej Policji
2012-06-01 12:29:05