Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/383/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok”.
2013-02-05 12:45:00
Uchwała Nr XXXI/384/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej Rumi na rok 2013
2013-02-05 12:41:27
Uchwała Nr XXXI/385/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2013-02-05 12:21:59
Uchwała Nr XXXI/386/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rumi
2013-02-05 12:19:49
Uchwała Nr XXXI/387/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rumi
2013-02-05 12:02:36
Uchwała Nr XXXI/388/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Publicznej w Rumi
2013-02-05 11:50:57
Uchwała Nr XXXI/389/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność i będącej we władaniu Gminy Miejskiej Rumia.
2013-02-05 11:48:52
Uchwała Nr XXXI/390/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miejskiej Rumia w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
2013-02-05 11:46:47
Uchwała Nr XXXI/391/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do organizacji prac społecznie użytecznych w roku 2013.
2013-02-05 11:43:43