Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/600/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miejską Rumia
2014-09-04 10:03:53
Uchwała Nr LIV/617/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Labuddy
2014-09-04 09:52:53
Uchwała Nr LIV/616/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie uznania za zasadne wezwania Pana Andrzeja Skuchy z dnia 24 lipca 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa.
2014-09-04 09:46:57
Uchwała Nr LIV/615/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie utworzenia Rumskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2014-09-04 09:44:43
Uchwała Nr LIV/614/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
2014-09-04 09:43:22
Uchwała Nr LIV/611/20014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/438/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia programu „Strategia rozwoju miasta Rumi”
2014-09-04 09:40:21
Uchwała Nr LIV/610/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim o współpracy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1469G ul. Dąbrowskiego w Rumi”
2014-09-04 09:36:22
Uchwała Nr LIV/608/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014-09-04 09:34:37
Uchwała Nr LIV/607/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia.
2014-09-04 09:31:11
Uchwała Nr LIV/606/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
2014-09-04 09:28:19