Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 628/312/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości.
2012-12-13 12:11:53
Zarządzenie Nr 615/299/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

2012-12-06 14:08:19
Zarządzenie Nr 614/298/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN,U wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2012-12-06 13:55:54
Zarządzenie Nr 621/305/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania będących na wyposażeniu stanowisk w systemie obsługi obywatela (SOO) oraz użytkowanych w ramach projektu „pl.ID – polska ID karta”.

2012-12-06 13:50:24
Zarządzenie Nr 622/306/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
2012-12-06 13:41:59
Zarządzenie Nr 617/301/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany – zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia

2012-12-06 13:37:52
Zarządzenie Nr 623/307/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni miejskiej w parkach, na skwerach, na placach zabaw, na rondach, na terenach zielonych i na zieleńcach na terenie miasta Rumi w 2013 roku.
2012-12-06 13:34:57
Zarządzenie Nr 625/309/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rumia w 2013 roku – przetarg III.

2012-12-06 13:27:08
Zarządzenie Nr 624/308/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni miejskiej w parkach, na skwerach, na placach zabaw, na rondach, na terenach zielonych i na zieleńcach na terenie miasta Rumi w 2013 roku – przetarg II.

2012-12-06 13:19:32
Zarządzenie Nr 616/300/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2012-12-05 14:09:26