Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/318/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału miasta Rumi na okręgi wyborcze
2012-07-03 10:15:20
Uchwała Nr XXIV/317/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia
2012-07-03 10:05:19
Uchwała Nr XXIV/316/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r

w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rumia – aktualizacja 2011”.
2012-07-03 09:54:14
Uchwała Nr XXIV/315/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2012-07-03 09:51:52
Uchwała Nr XXIV/314/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej.
2012-07-03 09:49:24
Uchwała Nr XXIV/313/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2012-07-03 09:45:33
Uchwała Nr XXIV/312/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla części strefy E5.MN.
2012-07-02 16:16:26
Uchwała Nr XXIV/311/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.
2012-07-02 16:02:36
Uchwała Nr XXIV/310/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi

2012-07-02 15:57:12
Uchwała Nr XXIV/309/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania medalu „ Za Zasługi dla Miasta Rumi”
2012-07-02 15:50:23