Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Miejskiej Rumi o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032

2018-12-11 08:00:12
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Miasta Rumi na 2019 rok

2018-12-11 07:58:58
Sprawozdania finansowe za III kwartał 2018 roku

2018-11-15 10:11:12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2032

2018-11-15 10:07:20
Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok

2018-11-15 10:04:12
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Rumi za I półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 132/g125/B/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawioe opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Rumi za pierwsze półrocze 2018 roku

2018-09-05 07:38:07
Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Rumi wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rumi za I półrocze 2018 roku

2018-08-22 08:41:41
Sprawozdania finansowe za I półrocze 2018 r.

2018-08-06 09:17:02
Sprawozdania finansowe za I kwartał 2018 roku

2018-05-08 13:51:00
Sprawozdania finansowe za 2017 rok

2018-05-04 10:05:54