Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 571/255/2012 z dnia 24 września 2012 roku

 w sprawie zamiany nieruchomości.
2012-10-08 13:12:59
Zarządzenie Nr 572/256/2012 z dnia 27 września 2012 roku

 sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2012-09-27 13:48:58
Zarządzenie Nr 561/245/2012 z dnia 12 września 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 351/35/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2012-09-27 13:45:05
Zarządzenie Nr 562/246/2012 z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej za lokal mieszkalny.
2012-09-27 13:40:30
Zarządzenie Nr 565/249/2012 z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy  Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi na rok 2013".


2012-09-27 13:36:51
Zarządzenie Nr 567/251/2012 z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w mieście Rumia w latach 2013 - 2020
2012-09-27 13:24:20
Zarządzenie Nr 566/250/2012 z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Kultury w mieście Rumia w latach 2013 - 2020
2012-09-27 13:16:04
Zarządzenie Nr 564/248/2012 z dnia 17 września 2012 roku

w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1 podczas jego nieobecności
2012-09-27 13:10:44
Zarządzenie Nr 563/247/2012 z dnia 14 września 2012 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Pacholczyk Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rumi.
2012-09-27 13:04:59
Zarządzenie Nr 557/241/2012 z dnia 6 września 2012 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

2012-09-25 15:09:39