Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 547/231/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej służebności gruntowej, na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.   

 

2012-09-25 15:16:36
Zarządzenie Nr 544/228/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Rumia i samorządowe instytucje kultury oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Rumi na 2013 rok.
2012-09-10 15:33:41
Zarządzenie Nr 553/237/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.35.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji oraz docieplenia dachów niskiej części budynku Gimnazjum nr 2 w Rumi – przetarg 2.
 

2012-09-10 15:19:19
Zarządzenie Nr 552/236/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.39.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.

2012-09-10 15:14:45
Zarządzenie Nr 548/232/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian i dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Administracji Budynków Komunalnych w Rumi – przetarg 2.
2012-09-10 14:39:21
Zarządzenie nr 542/226/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla części obszaru położonego w rejonie ulic Gdańskiej, Gdyńskiej i Łokietka dla strefy 13.ZI i części strefy 1.MN i 003.KL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2012-09-10 14:19:12
Zarządzenie Nr 545/229/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2012-09-10 14:09:11
Zarządzenie Nr 549/233/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.44.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie  niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi w roku szkolnym 2012/2013
– przetarg 2.

2012-09-10 13:52:51
Zarządzenie Nr 550/234/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

 
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian i dachu oraz wymianę stolarki okiennej w budynku Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.

2012-09-10 13:50:03
Zarządzenie Nr 551/235/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na wykonanie robót  uzupełniających, zamiennych i dodatkowych  przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi – Etap II.

2012-09-10 13:40:43