Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 312/292/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1221/172/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rumi
2012-02-15 11:46:27
Zarządzenie Nr 316/296/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

 

w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta w roku 2011

2012-01-19 09:02:43
Zarządzenie Nr 313/293/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rumi
2012-01-12 13:42:05
Zarządzenie Nr 311/291/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora „Bajki” przedszkola nr 2 podczas jego nieobecności

2012-01-12 13:18:09
Zarządzenie Nr 307/287/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2012-01-12 08:16:43
Zarządzenie Nr 315/295/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.53.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wycinkę i przycinkę drzew oraz krzewów, karczowanie brył korzeniowych, leczenie ubytków drzewnych, usuwanie odrostów drzew na terenie miasta Rumi w 2012 r.
 

2011-12-30 14:08:01
Zarządzenie Nr 314/294/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.50.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie remontów bieżących i cząstkowych dróg, placów i chodników na terenie Rumi w roku 2012.  

2011-12-30 13:50:53
Zarządzenie Nr 310/290/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dydaktycznych na zajęcia dodatkowe w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2011-2012 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe – przetarg II.

2011-12-30 13:20:12
Zarządzenie Nr 309/289/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2011 rok.

2011-12-30 13:04:02
Zarządzenie Nr 308/288/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP.271.56.2011 na dostawę materiałów dydaktycznych na zajęcia dodatkowe w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2011-2012 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.
2011-12-30 12:32:31