Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 505/189/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na zamówienie uzupełniające przy dokończeniu przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza 30 w Rumi – Etap I.
2012-08-10 09:42:35
Zarządzenie Nr 524/208/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku

 w sprawie powołania Komisji dla oceny wartości użytkowej pojazdu przejętego na własność Gminy Miejskiej Rumia
2012-08-09 14:33:13
Zarządzenie Nr 523/207/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku

 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi


2012-08-09 14:10:54
Zarządzenie Nr 521/205/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2012-07-27 14:03:57
Zarządzenie Nr 522/206/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.

2012-07-27 13:57:37
Zarządzenie Nr 518/202/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na  2012 rok.


2012-07-27 13:38:53
Zarządzenie Nr 520/204/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP.271.34.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Sędzickiego w Rumi – etap III.

2012-07-26 13:39:23
Zarządzenie Nr 508/192/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie powierzenia Pani Irenie Kopaczewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
2012-07-26 13:25:24
Zarządzenie Nr 509/193/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
2012-07-26 13:20:13
Zarządzenie nr 510/194/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie powierzenia Pani Irenie Krzemińskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi
2012-07-26 13:14:07