Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 469/153/2012 z dnia 22 maja 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 482/88/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Razem ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zmienione zarządzeniem Nr 876/189/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r., zarządzeniem Nr 1089/40/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 98/79/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.  
2012-06-15 09:06:17
Zarządzenie Nr 472/156/2012 z dnia 30 maja 2012 roku

 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego
2012-06-08 14:45:21
Zarządzenie Nr 471/155/2012 z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na  2012 rok.
2012-06-08 14:37:32
Zarządzenie Nr 470/154/2012 z dnia 25 maja 2012 roku

 

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian i dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.

2012-06-08 14:26:00
Zarządzenie Nr 473/157/2012 z dnia 30 maja 2012 roku

 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów pisemnych nieograniczonych na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2012-06-08 14:04:52
Zarządzenie Nr 465/149/2012 z dnia 22 maja 2012 roku

 

w sprawie powołania komisji  do wyceny elementów drewnianych  z przedsionków tunelu przeznaczonego do rozbiórki i dalszej odsprzedaży  z terenu Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi.

2012-05-23 14:04:55
Zarządzenie Nr 468/152/2012 z dnia 22 maja 2012 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2012-05-23 13:56:52
Zarządzenie Nr 464/148/2012 z dnia 22 maja 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2012-05-23 09:06:27
Zarządzenie Nr 466/150/2012 z dnia 22 maja 2012 roku

 

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości niezabudowanej. 

 

 

2012-05-23 09:00:53
Zarządzenie Nr 467/151/2012 z dnia 22 maja 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji oraz docieplenia dachów niskiej części budynku Gimnazjum nr 2 w Rumi.
2012-05-23 08:55:41