Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/322/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia.
2012-09-12 08:09:32
Uchwała Nr XXV/319/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi
2012-09-05 13:19:33
Uchwała Nr XXV/320/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.
2012-09-05 13:17:04
Uchwała Nr XXV/321/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2012 roku dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów, neutralizatorów, środków zmywających i ubrań specjalnych do likwidacji zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi dla środowiska, powierzchni ziemi i wód śródlądowych.
2012-09-05 13:14:24
Uchwała Nr XXV/323/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie podziału gminy Rumia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2012-09-05 13:07:27
Uchwała Nr XXV/324/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012-09-05 13:05:02
Uchwała Nr XXV/325/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
2012-09-05 13:02:26
Uchwała Nr XXV/326/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów na terenie Gminy Rumia

2012-09-05 13:00:00
Uchwała Nr XXV/327/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

2012-09-05 12:56:17
Uchwała Nr XXV/328/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2012-09-05 12:51:28