Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/349/2012 z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/322/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia.

2012-10-30 11:19:51
Uchwała Nr XXVII/348/2012 z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-10-30 11:11:29
Uchwała Nr XXVII/346/2012 z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.


2012-10-30 11:08:59
Uchwała Nr XXVII/354/2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/328/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2012-10-29 16:43:45
Uchwała Nr XXVII/353/2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2012-10-29 16:40:13
Uchwała Nr XXVII/352/2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2012-10-29 16:37:56
Uchwała Nr XXVII/351/2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej.
2012-10-29 16:28:50
Uchwała Nr XXVII/350/2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wejherowo

2012-10-29 16:27:07
Uchwała Nr XXVII/347/2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r.

2012-10-29 16:10:01
Uchwała Nr XXVII/345/2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi
2012-10-29 16:04:32