Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 447/131/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – OTAGO.
2012-05-23 07:59:29
Zarządzenie Nr 449/133/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.19.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Miasta Rumi w 2012 roku.

2012-05-07 11:40:28
Zarządzenie Nr 434/118/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Miejskiej Rumi.
2012-05-07 11:16:45
Zarządzenie Nr 444/128/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1 w Rumi

2012-05-07 11:11:01
Zarządzenie Nr 446/130/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 
w sprawie rozstrzygnięcia postępowania nr ZP.271.20.2012 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektrotechnicznego na zajęcia dodatkowe w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.

2012-05-07 10:57:35
Zarządzenie Nr 445/129/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.15.2012 na wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi – kwatera grzebalna D3 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D3 oraz wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych w celu wydzielenia kwater na grobowce. 
2012-05-07 10:54:17
Zarządzenie Nr 450/134/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.22.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Miejskiej Rumi.


2012-05-07 10:47:38
Zarządzenie Nr 451/135/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na  2012 rok.
2012-05-07 10:33:22
Zarządzenie Nr 431/115/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość  niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Rumia,  przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2012-05-07 10:26:31
Zarządzenie Nr 448/132/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynku przy ul. Towarowej 9a w Rumi.
2012-05-02 14:40:29