Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/370/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi
2012-12-28 12:00:37
Uchwała Nr XXX/371/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.
2012-12-28 11:59:05
Uchwała Nr XXX/372/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2013 - 2027
2012-12-28 11:56:00
Uchwała Nr XXX/373/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok.
2012-12-28 11:54:31
Uchwała Nr XXX/374/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

 
2012-12-28 10:14:03
Uchwała Nr XXX/375/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr L/378/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Rumi na lata 2009 – 2014”
2012-12-28 10:12:46
Uchwała Nr XXX/376/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy
Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U.
2012-12-28 10:11:19
Uchwała Nr XXX/377/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

2012-12-28 10:09:51
Uchwała Nr XXX/378/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012-12-28 10:08:36
Uchwała Nr XXX/379/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012-12-28 10:07:08