Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 274/254/2011 z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie unieważnienia postępowania Nr ZP.271.43.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie Cmentarza Komunalnego w Rumi - kwatera grzebalna D3 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D3.

2011-11-10 10:08:27
Zarządzenie Nr 268/248/2011 z dnia 17 października 2011 roku

w sprawie stałych dyżurów na  terenie Miasta Rumi  na  czas zagrożenia  i wojny

2011-11-03 09:30:26
Zarządzenie Nr 269/249/2011 z dnia 17 października 2011 roku

w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.


2011-11-03 09:20:33
Zarządzenie Nr 273/253/2011 z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2011 rok.

2011-11-03 09:12:20
Zarządzenie Nr 266/246/2011 z dnia 13 października 2011 roku

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu przygotowania projektu w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. 
2011-10-27 13:07:23
Zarządzenie Nr 267/247/2011 z dnia 17 października 2011 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka ulicy Włókienniczej (sięgacza) w Rumi.
2011-10-27 12:17:20
Zarządzenie Nr 262/242/2011 z dnia 11 października 2011 roku

 
w sprawie ufundowania nagrody Burmistrza Miasta Rumi dla laureata konkursu muzyki organowej XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława  Ormińskiego, który odbędzie się w dniach 13-15 października 2011r. w Rumi.

2011-10-27 12:06:07
Zarządzenie Nr 270/250/2011 z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.43.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie Cmentarza Komunalnego w Rumi - kwatera grzebalna D3 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D3.  

2011-10-27 11:57:30
Zarzadzenie Nr 271/251/2011 z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.44.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu pomiędzy ulicami Dębogórską i Świętopełka w Rumi. 
2011-10-27 11:52:09
Zarządzenie Nr 272/252/2022 z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w roku 2012.
2011-10-27 11:39:32