Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/76/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.
2015-06-03 14:51:16
Uchwała Nr X/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Rumi na 2015 rok.
2015-06-03 14:50:12
Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
2015-06-03 14:28:57
Uchwała Nr X/83/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku
2015-06-03 14:28:10
Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących projektu „Budżet
Obywatelski na 2016 rok”.
2015-06-03 14:26:18
Uchwała Nr X/81/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIV/574/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumia.
2015-06-03 14:21:31
Uchwała Nr X/80/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów na terenie Gminy Rumia
2015-06-03 14:18:02
Uchwała Nr X/79/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej
2015-06-03 14:12:48
Uchwała Nr X/78/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie wniesienia aportem mienia Gminy Miejskiej Rumia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
2015-06-03 14:11:58
Uchwała Nr X/77/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i udzielania z tego tytułu bonifikat.
2015-06-03 14:10:36