Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Apel Rady Miejskiej Rumi

Apel o skuteczne przeciwdziałanie budowie siłowni wiatrowych na terenie miasta Rumi.
2014-07-02 11:29:14
Uchwała Nr LIII/597/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2014-07-01 15:04:42
Uchwała Nr LIII/596/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2014-07-01 15:03:51
Uchwała Nr LIII/595/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2014-07-01 15:03:02
Uchwała Nr LIII/594/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2014-07-01 15:02:00
Uchwała Nr LIII/593/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/390/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miejskiej w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
2014-07-01 15:01:09
Uchwała Nr LIII/592/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego Armii Krajowej.
2014-07-01 14:59:59
Uchwała Nr LIII/591/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-07-01 14:58:30
Uchwała Nr LIII/590/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-07-01 14:53:16
Uchwała Nr LIII/589/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/423/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014-07-01 14:29:54