Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 420/104/2012 z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi – kwatera grzebalna D3 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D3 oraz wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych w celu wydzielenia kwater na grobowce.

2012-04-05 14:51:51
Zarządzenie Nr 421/105/2012 z dnia 28 marca 2012 roku

 
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2012-04-05 14:23:34
Zarzadzenie Nr 419/103/2012 z dnia 23 marca 2012 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na  2012 rok.
2012-04-05 14:17:09
Zarządzenie Nr 415/99/2012 z dnia 21 marca 2012 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej za lokal mieszkalny
2012-03-27 09:46:38
Zarządzenie Nr 417/101/2012 z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcję Obiegu  i Kontroli Dokumentów Księgowych w ramach realizacji projektu pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2012-03-27 09:41:48
Zarządzenie Nr 408/92/2012 z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-03-27 08:47:18
Zarządzenie Nr 412/96/2012 z dnia 16 marca 2012 roku

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Pacholczyk Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rumi.

2012-03-27 08:41:49
Zarządzenie Nr 411/95/2012 z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Pacholczyk Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rumi.
2012-03-27 08:28:41
Zarzadzenie Nr 416/100/2012 z dnia 21 marca 2012 roku

 
W sprawie otwarcia postępowania wieloczęściowego o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy  Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2011-2012 oraz 2012-2013 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe – postępowanie uzupełniające.

2012-03-27 07:51:12
Zarządzenie Nr 418/102/2012 z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dydaktycznych i naukowych na zajęcia dodatkowe w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.

2012-03-27 07:31:19