Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 256/236/2011 z dnia 28 września 2011 roku

 w sprawie stałych dyżurów na  terenie Miasta Rumi  na  czas zagrożenia  i wojny

2011-10-27 14:33:00
Zarządzenie Nr 238/218/2011 z dnia 7 września 2011 roku

 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.


 

2011-10-27 13:03:26
Zarządzenie Nr 254/234/2011 z dnia 23 września 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych
w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.

2011-10-17 13:29:12
Zarządzenie Nr 255/235/2011 z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu pomiędzy ul. Dębogórską i Świętopełka w Rumi.
2011-10-07 13:16:27
Zarządzenie Nr 253/233/2011 z dnia 23 września 2011 roku


w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych, położonych na terenie Rumi w rejonie A. 
 
2011-10-06 12:36:09
Zarządzenie Nr 252/232/2011 z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Rumia wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2011 r. do 31.10.2016 r. – przetarg II.
2011-10-06 12:10:52
Zarządzenie Nr 250/230/2011 z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi przez Piotra Dawidowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „WASKO”.
2011-10-05 11:58:48
Zarządzenie Nr 251/231/2011 z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi przez Piotra Dawidowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „WASKO”. 
2011-10-05 11:53:06
Zarządzenie Nr 249/229/2011 z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy  Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku".
2011-09-26 15:55:45
Zarządzenie Nr 242/222/2011 z dnia 13 września 2011 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane, położone w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Reja, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2011-09-26 15:47:35