Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 234/214/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 627/41/2005 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi.

2011-09-20 11:26:48
Zarządzenie Nr 228/208/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Nagrody Burmistrza Miasta za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

2011-09-05 09:28:56
Zarządzenie Nr 227/207/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku

 Zarządzenie niepublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych
2011-09-05 09:26:29
Zarządzenie Nr 226/206/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011-09-05 09:09:56
Zarządzenie Nr 233/213/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2011-09-05 09:04:17
Zarządzenie Nr 224/204/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku

 Zarządzenie niepublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych
2011-09-05 08:57:10
Zarządzenie Nr 230/210/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie ustalenia cen, opłat i stawek bazowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych.
2011-09-05 08:47:47
Zarządzenie Nr 229/209/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2011 rok.
2011-09-05 08:41:15
Zarządzenie Nr 231/211/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane, położone w Rumi przy ul. Dąbrowskiego, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2011-09-05 08:35:21
Zarządzenie Nr 232/212/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Towarowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2011-09-05 08:06:47