Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21 grudnia 2010 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rumia.
2011-01-21 08:26:36
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1074/25/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie miasta Rumi oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Rumi przez Audytora Wewnętrznego.
2011-01-20 14:30:53
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku

 w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Rumia oraz dla Urzędu Miasta Rumi.
2011-01-14 15:39:47
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku

 w sprawie unieważnienia części postępowania nr ZP/341/47/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych położonych na terenie Rumi - ZUD - przetarg II - rejon A.
2011-01-14 15:33:41
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 13 gridnia 2010 roku

 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rumi.
2011-01-14 14:15:40
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 1034/347/2009 Burmistrza miasta Rumi z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu.
2011-01-13 14:57:14
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/53/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni miejskiej w parkach, na skwerkach, na placach zabaw, na rondach, na terenach zielonych i na zieleńcach na terenie miasta Rumi.
2010-12-30 12:29:58
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/49/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wycinkę i przycinkę drzew oraz krzewów, karczowanie brył korzeniowych, leczenie ubytków drzewnych, usuwanie odrostów drzew na terenie miasta Rumi w 2011 r.
2010-12-30 12:25:00
Zarzadzenie Nr 7/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/52/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości na terenie miasta Rumi w podziale na rejon A i B.
2010-12-30 12:21:05
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenach gminnych Rumi, w podziale na rejon A i B.
2010-12-30 12:17:14