Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. 

 

2011-05-05 14:02:06
Uchwała Nr VIII/79/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Łokietka. 

 

2011-05-05 13:41:59
Uchwała Nr VIII/103/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

 

2011-05-05 11:38:35
Uchwała Nr VIII/102/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-05-05 11:31:00
Uchwała Nr VIII/101/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-05-05 11:25:13
Uchwała Nr VIII/100/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-05-05 11:22:01
Uchwała Nr VIII/99/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-05-05 10:38:25
Uchwała Nr VIII/98/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Rumia.

 

2011-05-05 10:34:26
Uchwała Nr VIII/97/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Rumia.

2011-05-05 10:28:29
Uchwała Nr VIII/96/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

 

2011-05-05 10:15:53