Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXXXV/524/2010 z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zasad umarzania i udzielenia ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednostkom organizacyjnym,  warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010-10-04 12:54:22
Uchwała Nr LXXXV/523/2010 z dnia 30 września 2010 r.

 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
2010-10-04 12:44:42
Uchwała Nr LXXXV/522/2010 z dnia 30 września 2010 r.

 w sprawie zamiany nieruchomości
2010-10-04 12:39:48
Uchwała Nr LXXXV/521/2010 z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/336/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia zmienionej uchwałą Nr LXXIII/472/2010 z dnia 25 marca 2010 roku
2010-10-04 12:34:43
Uchwała Nr LXXXV/520/2010 z dnia 30 września 2010 r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2010-10-04 12:28:14