Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 163/143/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku

 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu pisemnego na zamianę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego 27.  

2011-08-26 09:37:18
Zarządzenie Nr 162/142/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów pisemnych i ustnych na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.  

2011-07-22 08:48:56
Zarządzenie Nr 170/150/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Gdyńskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2011-07-11 12:48:07
Zarządzenie Nr 169/149/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Sopockiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2011-07-11 12:43:24
Zarządzenie Nr 175/155/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2011-07-06 14:19:15
Zarządzenie Nr 174/154/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Miejskiej Rumia.
2011-07-06 13:54:58
Zarządzenie Nr 173/153/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP.271.21.2011 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na przesył i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz parków na terenie Gminy Miejskiej Rumia.

2011-07-01 12:02:55
Zarządzenie Nr 172/152/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP.271.14.2011 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego i parkowego w Rumi.
2011-07-01 11:57:30
Zarządzenie Nr 171/151/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na usługę przyłączeniową polegającą na podłączeniu obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi do jedynej na terenie miasta Rumi sieci ciepłowniczej.
2011-07-01 11:19:17
Zarządzenie Nr 168/148/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy ul. Sedzickiego w Rumi – etap II.
2011-07-01 10:03:16