Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 145/125/2011 z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2011-06-16 10:18:32
Zarządzenie Nr 146/126/2011 z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011-06-16 09:39:55
Zarządzenie Nr 152/132/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.25.2011 prowadzonym
w trybie zapytania o cenę  na wykonywanie usług przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz Gminy Miasta Rumi w 2011 r. w podziale na zadanie pierwsze i drugie.

2011-06-02 08:57:33
Zarządzenie Nr 151/131/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Władysława IV, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

2011-06-02 08:50:48
Zarządzenie Nr 150/130/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Władysława IV, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

2011-06-02 08:42:30
Zarządzenie Nr 149/129/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Rumi
2011-06-02 08:39:11
Zarządzenie Nr 148/128/2011 z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2011 rok.
2011-06-02 08:23:10
Zarządzenie Nr 147/127/2011 z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie określenia szczegółowego trybu i terminu przeprowadzenia likwidacji „Janowiaczka” przedszkola nr 6 z grupą żłobkową z siedzibą w Rumi, przy ul. Pomorskiej 27
2011-06-02 08:17:43
Zarządzenie Nr 144/124/2011 z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie zamiany nieruchomości.
2011-06-02 07:55:21
Zarządzenie Nr 143/123/2011 z dnia 23 maja 2011 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 129/109/2011 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonywanie prac geodezyjnych związanych z podziałami i połączeniami działek oraz wznowieniami granic na terenie Gminy Rumia w roku 2011.

2011-06-01 14:34:14