Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 845/291/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku

 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


 

2013-09-13 13:01:50
Zarządzenie Nr 842/288/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.35.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie  niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi w roku szkolnym 2013/2014. 
2013-09-13 12:23:33
Zarządzenie Nr 846/292/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku


w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Rumia, samorządowe zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Rumi na 2014 rok.
 
2013-09-13 12:08:40
Zarządzenie Nr 841/287/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

2013-09-13 12:01:06
Zarządzenie Nr 840/286/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10A/1 w Rumi, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia.
2013-09-13 11:50:16
Zarządzenie Nr 834/280/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

2013-08-22 13:13:47
Zarządzenie Nr 835/281/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie  niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi w roku szkolnym 2013/2014.  

2013-08-22 13:09:31
Zarządzenie Nr 836/282/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2013 rok.

2013-08-22 12:58:01
Zarządzenie Nr 831/277/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część lokalu użytkowego nr 3 i lokal użytkowy nr 4, usytuowane w budynku przy ul. Derdowskiego 24 w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone łącznie do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

2013-08-22 12:46:51
Zarządzenie Nr 832/278/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

2013-08-22 12:37:11