Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 813/259/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 655/1/2013 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2013 roku.
2013-08-28 14:06:41
Zarządzenie Nr 829/275/2013z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
2013-08-22 12:53:41
Zarządzenie Nr 828/274/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku

 
w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2013 rok.

2013-08-09 13:02:26
Zarządzenie Nr 827/273/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku

 
w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego na drodze powiatowej nr 1476 na skrzyżowaniu ulic Cegielnianej z ulicą  Zbychowską  w Rumi

2013-08-09 12:20:41
Zarządzenie Nr 816/223/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku

  sprawie powierzenia Pani Teresie Cebuli stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi
2013-07-17 12:19:31
Zarządzenie Nr 817/263/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku

 

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Rumi

2013-07-17 12:12:49
Zarządzenie Nr 824/270/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.30.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy SP nr 6 w Rumi w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”

2013-07-17 11:52:02
Zarządzenie Nr 814/260/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 532/216/2012 z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Rumi.


2013-07-17 11:45:52
Zarządzenie Nr 815/261/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku

 

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2013 rok.

2013-07-17 11:40:52
Zarządzenie Nr 819/265/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.27.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu  budowlanego wielobranżowego i projektu wykonawczego wielobranżowego  na zadanie pn.  „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2”
2013-07-17 11:29:44