Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/75/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2011
2011-04-08 08:47:37
Uchwała Nr VII/74/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku

 

 
2011-04-08 08:12:13
Uchwała Nr VII/73/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Rumi w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.  

 

2011-04-07 14:04:38
Uchwała Nr VII/72/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi

 

2011-04-07 13:55:14
Uchwała Nr VII/71/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr  LI/543/2006  Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 czerwca 2006r.  w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach autobusowych

2011-04-07 13:44:15
Uchwała Nr VII/70/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

2011-04-07 13:30:38
Uchwała Nr VII/69/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

2011-04-07 13:12:06
Uchwała Nr VII/68/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.  

 

2011-04-07 13:04:34
Uchwała Nr VII/67/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Rumi, przy ul. Stoczniowców 2N na rzecz współużytkowników wieczystych
2011-04-05 14:52:54
Uchwała Nr VII/66/2011 z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „CEYNOWY”
 

2011-04-05 14:31:50