Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 810/256/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 627/41/2005 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi.


2013-07-17 11:59:02
Zarządzenie Nr 807/253/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku

 

 

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rumi.

2013-07-05 14:38:39
Zarządzenie Nr 811/257/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Pacholczyk – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2013-07-05 14:07:03
Zarządzenie Nr 812/258/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku

 w sprawie umorzenia należności odestkowej za lokal mieszkalny
2013-07-05 13:17:54
Zarządzenie Nr 808/254/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży-LATO 2013.
2013-06-21 14:33:35
Zarządzenie Nr 806/252/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku

 
w sprawie : organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta Rumia

 


2013-06-21 14:12:32
Zarządzenie Nr 809/255/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

 

w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego
2013-06-21 14:07:34
Zarządzenie Nr 803/249/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu  budowlanego wielobranżowego i projektu wykonawczego wielobranżowego  na zadanie pn.  „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2”.

2013-06-21 13:59:52
Zarządzenie Nr 802/248/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu do wysokości 3.500.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2013-06-21 13:34:26
Zarządzenie Nr 797/243/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Władysława IV, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2013-06-21 13:29:19