Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 123/103/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.23.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pielęgnacaję zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2011 roku na rejon A oraz unieważnienia postępowania na rejon B. 

 

2011-05-11 12:10:49
Zarządzenie Nr 122/102/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – OTAGO.
2011-05-11 11:19:38
Zarządzenie Nr 121/101/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 121/101/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-05-11 11:12:25
Zarządzenie Nr 120/100/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011-05-11 10:21:11
Zarządzenie Nr 119/99/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011-05-11 09:39:42
Zarządzenie Nr 118/98/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku

w sprawie umorzenia  należności przysługujących Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rumi.
2011-05-10 10:15:39
Zarządzenie Nr 117/97/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku

w sprawie umorzenia  należności przysługujących Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rumi.
2011-05-10 10:05:08
Zarządzenie Nr 116/96/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów pisemnych i ustnych na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia. 
2011-05-10 09:55:08
Zarządzenie Nr 115/95/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.12.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rumi.
2011-05-09 15:11:54
Zarządzenie nr 114/94/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.18.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Miasta Rumi
w 2011 roku
2011-05-09 14:21:14