Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 66/47/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6, 11, 16, 18) w 2011 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Rumi na lata 2009 - 2014."
2011-03-04 15:41:43
Zarządzenie Nr 67/48/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.06.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przesył sygnału wizyjnego z kamer do Centrum Dozoru Wizyjnego w Rumi.
2011-03-04 15:36:50
Zarządzenie Nr 69/50/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2011 rok.
2011-03-04 15:31:54
Zarządzenie Nr 70/51/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.04.2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w roku 2011.
2011-03-04 15:26:17
Zarządzenie Nr 68/49/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku

 w sprawie wyboru ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6, 11, 16, 18) w 2011 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Rumia na lata 2009 - 2014."
2011-03-04 15:19:21
Zarządzenie Nr 71/52/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011-03-04 15:05:40
Zarządzenie Nr 54/35/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku

 w sprawie przyznania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzinie sportu za 2010 rok.
2011-02-22 11:50:13
Zarzadzenie Nr 55/36/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011-02-22 11:32:59
Zarzadzenie Nr 56/37/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2011-02-22 11:09:27
Zarządzenie Nr 64/45/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.05.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych, położonych na terenie Rumi w rejonie A - przetarg II.
2011-02-22 10:39:07