Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1261/212/2010 z dnia 9 września 2010 roku

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi
2011-02-17 12:05:11
Zarządzenie Nr 1271/222/2010 z dnia 24 września 2010 roku

 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji urządzeń i nasadzeń na działkach położonych w Rumi przechodzących na własność Powiatu na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB17-II/X-7360/D/4/10 z dnia 07.07.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2010-10-07 11:55:32
Zarządzenie Nr 1262/213/2010 z dnia 9 września 2010 roku

 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi.
2010-10-07 11:47:34
Zarządzenie Nr 1268/219/2010 z dnia 20 września 2010 roku

 w sprawie trybu podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych.
2010-10-07 11:39:27
Zarządzenie Nr 1272/223/2010 z dnia 27 września 2010 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" na wykonanie robót dodatkowych wynikających z protokołów konieczności przy nadbudowie Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi.
2010-10-07 11:25:29
Zarządzenie Nr 1270/221/2010 z dnia 23 września 2010 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych, położonych na terenie Rumi - ZUD.
2010-10-07 11:13:12
Zarządzenie Nr 1273/224/2010 z dnia 27 września 2010 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Hannie Szymońskiej.
2010-10-07 10:29:28
Zarządzenie Nr 1269/220/2010 z dnia 21 września 2010 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Biała Rzeka w Rumi - etap II.
2010-09-22 11:09:06
Zarządzenie Nr 1265/216/2010 z dnia 15 września 2010 roku

 w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Rumi i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Rumi na rok 2011.
2010-09-22 10:57:18
Zarządzenie Nr 1258/209/2010 z dnia 9 września 2010 roku

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta Rumi w roku 2010.
2010-09-22 10:52:20