Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1231/182/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Pacholczyk Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2010-08-27 09:26:09
Zarządzenie Nr 1235/186/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/35/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu w Rumi.
2010-08-06 13:45:55
Zarządzenie Nr 1237/188/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 1226/177/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Rumi do szkół w roku szkolnym 2010/2011.
2010-08-06 13:40:05
Zarządzenie Nr 1239/190/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/36/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Rumi do szkół w roku szkolnym 2010/2011.
2010-08-06 13:26:19
Zarządzenie Nr 1217/168/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku

 w sprawie powierzenia Pani Mirosławie Grzymkowskiej  stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi.
2010-08-03 11:45:27
Zarządzenie Nr 1216/167/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi.
2010-08-03 11:37:38
Zarządzenie Nr 1219/170/2010 z dnia 2 lipca 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/27/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi.
2010-08-03 11:28:43
Zarządzenie Nr 1215/166/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2010-08-03 10:39:12
Zarządzenie Nr 1218/169/2010 z dnia2 lipca 2010 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2010 rok.
2010-08-03 10:28:49
Zarządzenie Nr 1229/180/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2010-08-03 09:36:45