Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1208/159/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków o dotację na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Rumi w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - LATO 2010.
2011-03-09 12:19:51
Zarządzenie Nr 1198/149/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku

 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011-03-09 11:40:56
Zarządzenie Nr 1190/141/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku

 w sprawie przeznaczenia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na mieszkanie chronione.
2011-03-09 11:20:51
Zarządzenie Nr 1213/164/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych zabezpieczenia przeciwpożarowego klatki schodowej i korytarzy w budynku przedszkola Nr 2 "Bajka" w Rumi przy ul. Kościelnej 8.
2010-08-27 09:45:45
Zarządzenie Nr 1192/143/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2010-08-03 10:17:39
Zarządzenie Nr 1191/142/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2010-08-03 09:44:33
Zarządzenie Nr 1211/162/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2010 rok.
2010-07-15 12:08:24
Zarządzenie Nr 1214/165/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku

 w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 13 w Rumi.
2010-07-15 11:58:56
Zarządzenie Nr 1212/163/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku

 w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w Rumi.
2010-07-15 11:51:51
Zarządzenie Nr 1210/161/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania tej ulicy z drogami powiatowymi Pomorską i Gdańską oraz wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka w Rumi.
2010-07-15 11:41:50