Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1182/133/2010 z dnia 28 maja 2010 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 849/162/2009 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie godzin przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Rumi.
2011-03-09 10:50:05
Zarządzenie Nr 1181/132/2010 z dnia 27 maja 2010 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Rumi w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - LATO 2010.
2010-07-15 10:49:00
Zarządzenie Nr 1184/135/2010 z dnia 28 maja 2010 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową zabudowaną pawilonem handlowym, stanowiącą własność Gminy Rumia, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tego użytkownika wieczystego.
2010-06-18 14:16:55
Zarządzenie Nr 1183/134/2010 z dnia 28 maja 2010 roku

 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2010 rok.
2010-06-04 15:19:08
Zarządzenie Nr 1178/129/2010 z dnia 19 maja 2010 roku

​w sprawie przystąpienia Gminy Rumia w charakterze partnera stowarzyszonego do projektu "System wspierania przedsiębiorczości w obszarach semimetropolitalnych miast Południowego Bałtyku - "IDEAS" (Integrated Development Advisory System for Enterepreneurial South Balic Semi-metropolitan Towns)" - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
2010-05-26 14:04:04
Zarzadzenie Nr 1180/131/2010 z dnia 25 maja 2010 roku

​w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi - kwatery grzebalne D1 i D2 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D1 i D2.
2010-05-26 13:42:24
Zarządzenie Nr 1179/130/2010 z dnia 20 maja 2010 roku

​w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania programu rozbudowy infrastruktury tras rowerowych i budowy ścieżek Nordic Walking na terenie Gminy Rumia.
2010-05-21 12:23:44
Zarządzenie Nr 1176/127/2010 z dnia 18 maja 2010 roku

​w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
2010-05-20 10:52:25
Zarządzenie Nr 1175/126/2010 z dnia 17 maja 2010 roku

​w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych wprowadzonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.) symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach czwartego rzędu.
2010-05-20 10:44:51
Zarządzenie Nr 1177/128/2010 z dnia 18 maja 2010 roku

​w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi.
2010-05-20 10:33:39