Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1158/109/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Rumi.
2010-06-17 11:04:39
Zarządzenie Nr 1156/107/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

​w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta Rumi dla wyróżniającego się przedsiębiorcy z terenu Rumi.
2010-05-12 09:06:04
Zarządzenie Nr 1157/108/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

​w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2010 rok.
2010-05-06 13:55:01
Zarzadzenie Nr 1159/110/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

​w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rumi, a także zasad rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych.
2010-05-05 13:40:17
Zarządzenie Nr 1154/105/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku

​w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Pacholczyk - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2010-05-05 13:31:37
Zarządzenie Nr 1150/101/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku

​w sprawie określenia stawek opłat za reklamy na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność gminy Rumia.
2010-05-05 13:22:32
Zarządzenie Nr 1139/90/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku

​w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/21/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie koszenia trawników, pielęgnacji drzew i krzewów oraz grabienia, na terenie miasta Rumi w 2010 roku - w podziale na rejon A i B.
2010-04-30 14:00:29
Zarzadzenie Nr 1149/100/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku

​w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/20/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odnowienia oznakowania poziomego ulic na terenie Miasta Rumi w 2010 roku.
2010-04-30 13:53:47
Zarządzenie Nr 1155/106/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku

​w sprawie ustanowienia nagrody burmistrza miasta Rumi dla wyróżniającego się przedsiębiorcy z terenu Rumi.
2010-04-30 13:41:03
Zarządzenie Nr 1141/92/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku

​w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żytniej, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-04-30 13:33:04