Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXXVI/494/2010 z dnia 27 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr  LXII/427/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia  „Programu Współpracy Gminy  Miasta Rumia  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
2010-06-01 13:36:00
Uchwała Nr LXXVI/493/2010 z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/467/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Rumi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006 – 2012 ”

2010-06-01 13:31:42
Uchwała Nr LXXVI/492/2010 z dnia 27 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/206/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi
2010-06-01 13:24:52
Uchwała Nr LXXVI/491/2010 z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia
2010-06-01 13:17:05
Uchwała Nr LXXVI/490/2010 z dnia 27 maja 2010 r.

uchylająca Uchwałę Nr LIV/575/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

2010-06-01 13:03:05