Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzanie Nr 1087/38/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku

​zmieniające Zarządzenie Nr 1077/28/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonywanie usług przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz Gminy Miasta Rumi w 2010 roku w podziale na zadanie pierwsze i drugie.
2010-03-16 12:12:10
Zarządzenie Nr 1096/47/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku

​w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/10/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Miasta Rumi w 2010 roku.
2010-03-10 14:04:24
Zarządzenie Nr 1099/50/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku

​w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2010 rok.
2010-03-10 13:57:47
Zarządzenie Nr 1098/49/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku

​w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/11/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przesył sygnału wizyjnego z kamer do Centrum Dozoru Wizyjnego w Rumi.
2010-03-10 13:48:07
Zarządzenie Nr 1097/48/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku

​w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 20.779.260 PLN na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Budżetu Miasta w roku 2010.
2010-03-10 13:38:02
Zarządzenie Nr 1071/22/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku

​w sprawie potwierdzenia czynności prawnych dokonanych przez Zastępcę Burmistrza Miasta Rumi Pana Jana Domańskiego.
2010-02-23 07:21:55
Zarządzenie Nr 1089/40/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku

​zmieniające Zarządzenie Nr 482/88/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Razem ku lepszej przyszłości" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 zmienionego zarządzeniem Nr 876/189/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku.
2010-02-23 07:05:11
Zarządzenie Nr 1093/44/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku

​w sprawie ustalenia cen biletów na koncert - wokalista Grzegorz Turnau - organizowany w Hali Widowiskowo - Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
2010-02-23 06:56:06
Zarządzenie Nr 1090/41/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku

​w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP/341/08/10 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonywanie usług przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz Gminy Miasta Rumi w 2010 r. w podziale na zadanie pierwsze i drugie.
2010-02-23 06:45:06
Zarządzenie Nr 1094/45/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku

​w sprawie likwidacji przejętego na własność gminy pojazdu usuniętego z drogi publicznej.
2010-02-23 06:38:14