Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oświadczenie Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2010 r.

2010-04-01 19:51:22
Uchwała Nr LXXIII/478/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

​zmieniająca uchwałę nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2010 rok
2010-04-01 19:44:51
Uchwała Nr LXXIII/477/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

​zmieniająca uchwałę Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2010-04-01 19:38:11
Uchwała Nr LXXIII/476/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych  pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską  i Łokietka dla części obejmującej strefę  6.MN
2010-04-01 19:33:45
Uchwała Nr LXXIII/475/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
2010-04-01 19:29:41
Uchwała Nr LXXIII/474/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ul. Szkolnej w Rumi
2010-04-01 19:21:38
Uchwała Nr LXXIII/473/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2010-04-01 19:17:46
Uchwała Nr LXXIII/472/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/336/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia
2010-04-01 18:58:21
Uchwała Nr LXXIII/471/2010 z dnia 25 marca 2010 r.

​zmieniająca uchwałę Nr LXV\443\2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2010 rok
2010-04-01 18:47:55