Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXXII/470/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę  Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2010-03-03 08:48:17
Uchwała Nr LXXII/469/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

​zmieniająca uchwałę nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2010 rok.
2010-03-03 08:37:53
Uchwała Nr LXXII/468/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu  miasta Rumi w celu  określenia trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia ze strefami ochronnymi oraz stacją redukcyjno-pomiarową gazu
2010-03-03 08:33:22
Uchwała Nr LXXII/467/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla fragmentu znajdującego się w rejonie ulic Lubelskiej, Poznańskiej i Marynarskiej
2010-03-03 08:28:52
Uchwała Nr LXXII/466/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, Towarową i Pułkownika Dąbka, do granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i gminą Reda dla części obejmującej strefę  65 UP
2010-03-03 08:23:20
Uchwała Nr LXXII/465/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

​w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – bezpieczne miasto” na rok 2010
2010-03-02 15:19:10
Uchwała Nr LXXII/464/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2010-03-02 15:14:21
Uchwała Nr LXXII/463/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2010-03-02 15:10:11
Uchwała Nr LXXII/462/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2010-03-02 15:06:42
Uchwała Nr LXXII/461/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2010-03-02 15:02:50